Nieuwsbericht

Resten sluis blootgelegd in Sluiskwartier Deventer

Op 26 maart is er een klein archeologisch onderzoek uitgevoerd in het Sluiskwartier. Het onderzoek was gericht op de resten van de sluis die het Sluiskwartier zijn naam gaf. Direct onder de oppervlakte werden de resten van de sluis grotendeels intact teruggevonden. De resten zijn gedocumenteerd en daarna direct weer afgedekt.

Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Stichting Oud Deventer en Bond Heemschut hebben bij vaststelling van het ontwikkelplan Sluiskwartier aan de gemeenteraad gevraagd de sluis in het Sluiskwartier weer zichtbaar te maken. Op dit moment wordt het inrichtingsplan voor de openbare ruimte uitgewerkt waarin een mogelijke terugkeer van de sluis qua ontwerp en kosten wordt onderzocht.

Archeologisch onderzoek
Het is van belang om te weten wat er nog aanwezig is, daarom is archeologisch onderzoek uitgevoerd. De kop van de sluis aan de zijde van de stadsgracht is ontgraven. Een deel was nog aan het oppervlak zichtbaar. Bij het andere deel waren slechts enkele baksteenlagen uitgebroken. In het verleden heeft men alleen de sluisdeuren verwijderd en vervangen door een betonnen constructie waarna de sluis is opgevuld. De trappen aan weerszijden van de sluis zijn nog aanwezig. Ook de sleuf voor de schotbalken is nog intact. Zelfs de bevestigingspunten voor het aanmeren en de ogen voor de ophanging van de sluisdeur zijn nog aanwezig. We verwachten dat we met deze resultaten het onderzoek verder kunnen afronden.

Stukje historie
De sluis werd in het midden van de 19de eeuw aangelegd om een verbinding te creëren tussen het Overijssels Kanaal en de IJssel. Via het Overijssels Kanaal, de stadsgracht, de sluis en Oude Haven konden schepen op de IJssel komen. Kort voor de oorlog werd de haven grotendeels gedempt voor de aanleg van de Wilhelminabrug. Het deel tegen de IJssel bleef open onder andere omdat de route naar het Overijssels Kanaal belangrijk was. De sluis en de brug waren dus nog enkele jaren tegelijk in gebruik. Na de oorlog werd de sluis gedempt en vanaf dat moment liep de route van het Overijssels Kanaal naar de IJssel via de Nieuwe Haven (Havenkwartier).


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.