Nieuwsbericht

Rijksmonumenten trillen kapot door geïntensiveerd spoorvervoer

Heemschut stuurt brief aan Tweede Kamer en vraagt om eigenaren van rijksmonumenten beter te ondersteunen bij trillingsproblematiek geïntensiveerd spoorvervoer.

Sinds vorig jaar is het goederenvervoer tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Rotterdam en Antwerpen geïntensiveerd. Dit is mede gedaan om het vervoer door Breda en Tilburg te ontlasten. Hierbij worden zwaardere en oudere treinen (50.000 ton) ingezet die 's nachts vaak met een hoge snelheid langs de huizen rijden. Dat zorgt bij omwonenden tot wel 200 meter van het spoor voor geluidsoverlast en schade door trillingen. En het aantal treinbewegingen neemt alleen maar toe.

Protesten

Eigenaren van huizen langs het spoor voelen veel trillingen. Sommigen ondervinden zelfs gevolgschade. Onder andere in Tricht in de gemeente Geldermalsen zijn daarom veel bewoners gaan protesteren bij ProRail en bij het gemeentebestuur  om iets tegen deze overlast en schade te doen. Beide gaven aan dat er aandacht is voor de trillingsproblematiek en dat zowel gemeente als ProRail metingen verrichten.  ProRail gaat er van uit dat trillingseffecten optreden tot 60 meter van het spoor, maar eigen onderzoek en ervaringen van bewoners geven aan dat dat tot 200 meter kan zijn. Het ligt aan het type bodem.

Melding Heemschut

Enkele eigenaren van beschermde monumenten in Tricht hebben ook een melding bij Heemschut gedaan. Ze voelen zich niet serieus genomen. De schade aan de monumenten wordt niet hersteld, terwijl er nog geen maatregelen in het vooruitzicht gesteld worden welke de trillingen doen tegengaan of reduceren. Deze bedreigingen gelden ook voor de Hervormde Kerk te Tricht.

Actie Heemschut

Heemschut ziet dat de monumenteigenaren niet goed worden geholpen en vreest een scenario zoals in het aardbevingsgebied in Groningen.  De Monumentenwet/ Erfgoedwet verbiedt echter dat schade wordt toegebracht aan beschermde monumenten. ProRail is dus eigenlijk in overtreding. Ook kunnen de eigenaren nergens naar toe en worden ze niet altijd serieus genomen.

Daarom heeft Heemschut de leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu en de Kamercommissie OCW geïnformeerd over deze problematiek en zij hoopt dat de Tweede Kamer bij Staatssecretaris Dijksma (spoorvervoer) en Minister Bussemaker (OCW) aandringt om de monumenteigenaren te ondersteunen in waar zij terecht kunnen en hoe gevolgschade wordt verholpen. Verder dienen voor toekomstige plannen passende maatregelen getroffen te worden om (verdere) gevolgschade aan ons cultuurhistorisch erfgoed te voorkomen. Daar zal Heemschut zich voor blijven inzetten.

Brief aan Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu, 29 februari 2016

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.