Nieuwsbericht

Rotterdam komt met nieuwe erfgoedagenda

Samenwerkingsverband tussen gemeente met Historisch Genootschap Roterodamum, Heemschut Zuid-Holland en Stichting Het Cuypersgenootschap krijgt vorm in de aanwijzing van 20 nieuwe gemeentelijke monumenten in de stad.

Erfgoed leeft in Rotterdam

Erfgoed leeft in Rotterdam en daarom toont ook de gemeente Rotterdam meer ambitie op dit terrein. Mede op aangeven van de Raad wil het college van B&W de komende jaren graag een nieuw erfgoedbeleid vormgeven. Onder ander zal het aantal gemeentelijke monumenten uitgebreid worden en het erfgoed zal beter ontsloten en beleefbaar gemaakt worden. De stad heeft nu nog zo’n 400 gemeentelijke monumenten, naast ruim 600 rijksmonumenten. Daar komt verandering in.

Erfgoedagenda

De nieuwe Erfgoedagenda 2017-2020 vormt een nadere uitwerking van de ambties van het college ten aanzien van het behouden en ontwikkelen en toegankelijk maken van cultureel erfgoed in de stad. Dat gebeurt aan de hand van een drietal pijlers:

- Bescherming en instandhouding gebouwd erfgoed
- Geschiedenis in beeld: kennisontwikkeling gebouwd erfgoed
- Het vertelde verhaal: kennisoverdracht gebouwd erfgoed

In de Erfgoedagenda hebben ook adviezen aan eigenaren, architecten en investeerders van monumenten over vergunningverlening en de mogelijkheden tot financiering, een plaats gekregen. Het Rotterdams Restauratie Fonds (RRF) biedt bij restauratie laagrentende leningen aan eigenaren van gemeentelijk beschermde monumenten. Een van de projecten van de Erfgoedagenda is het evalueren van het RRF en waar mogelijk aanpassing of herinrichting hiervan.

Samenwerking bij aanwijzing nieuwe panden

Bij de jaarlijkse aanwijzing van panden heeft de gemeente Rotterdam daartoe de erfgoedverenigingen Heemschut, Cuypersgenootschap en Roterodamum uitgenodigd mee te denken en concreet voorstellen te doen voor nieuwe gemeentelijke monumenten. De wethouder Cultuur, Pex Langenberg, heeft deze samenwerking geïnitieerd omdat hij grote waarde hecht aan het cultureel erfgoed in de stad én aan de samenwerking met erfgoedverenigingen. Samen met het Cuypersgenootschap en Roterodamum is er kritisch meegekeken en is input geleverd tijdens de samenstelling.

Het College van B&W heeft in december 2016 de eerste selectie objecten van het Top-20 project aangewezen als gemeentelijke monumenten. Het gaat om objecten die van algemeen belang zijn voor de gemeente Rotterdam. Met de aanwijzing zijn de gebouwen beschermd als gemeentelijk monument waardoor de monumentenvergunning van toepassing is voor deze gebouwen. Bij de toekenning van de monumentenstatus is rekening gehouden met het huidige en toekomstige gebruik. 

Nieuwe gemeentelijke monumenten zijn, o.a. Las Palmas Rotterdam, walradarposten in de Haven Rotterdam, de Nederlandse Economische Hogeschool (inmiddels Hofplein Theater 222) en het poortgebouw van Müller Thomsen aan de Schiehaven, Lloydkwartier/Schiemond.

 

Zie top 20-lijst nieuwe gemeentelijke monumenten Rotterdam, 28 december 2016

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.