Nieuwsbericht

Rotterdams Coolsingelziekenhuispoortje en boom blijven op huidige plek staan

College ziet niets in de wens van het Erasmus MC om de poort naar het ziekenhuisterrein te verplaatsen.

Vragen VVD beantwoord door college Rotterdam

De VVD heeft vragen gesteld aan de Burgemeester en Wethouders van Rotterdam naar aanleiding van de brief die Heemschut aan het Erasmus Medisch Centrum heeft gestuurd waarvan een afschrift aan de Raad en aan de Burgemeester was gestuurd. Er zou sprake zijn van een mogelijke verplaatsing van de poort naar een locatie bij het Erasmus MC.
Heemschut pleitte in deze brief dat de poort en plataan op hun oorspronkelijke plaats moeten blijven staan, vanwege het zodanig belang: het zichtbaar maken van de geschiedenis van Rotterdam en de ontstaansgeschiedenis van het zogenaamde Lijnbaanplein.

Mogelijk monumentenstatus voor poort en plataan

B&W van Rotterdam delen de mening van Heemschut, dat de poort op deze plek samen met de plataan, maar ook met het Lijnbaanpleintje, één geheel vormt. Heemschut heeft de poort voorgedragen om in aanmerking te komen voor de status van gemeentelijk monument. De voordracht is in behandeling genomen door Stadsontwikkeling en er zal een cultuurhistorisch onderzoek opgesteld worden waarna bepaald wordt of het ensemble als historisch monument kan worden aangewezen.
Het Coolsingelziekenhuis is grotendeels verwoest in 1940, en heeft tot ver na de oorlog nog wel bouwdelen in gebruik gehad, tot aan de ingebruikname van Dijkzigt Ziekenhuis. Tot vandaag de dag bleven alleen de poort (bouwjaar 1885) en de plataanals enige blijvende herinneringen aan het ziekenhuis.

 

Brief aan gemeenteraad Rotterdam, 1 maart 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.