Nieuwsbericht

Schermerdijken plan

Meer aandacht voor landschapsarchitectuur en cultuurhistorie. De Schermer Alliantie maakt vorderingen in de Schermerdijken discussie.

Op ons advies heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bureau Feddes|Olthof ingehuurd om landschapsarchitectuur en de cultuurhistorische aspecten van de dijk in het plan te passen. Dat leidt al tot verbeteringen, alhoewel we nog niet precies weten welke aspecten HHNK overneemt en welke niet. Ook heeft professor Vrijling ons geholpen met het stellen van vragen of een minder ingrijpende aanpak ook tot een veilige dijk kan leiden. HHNK lijkt daar vooralsnog niet in mee te gaan.

Procedures lopen al

Vreemd genoeg neemt het Hoogheemraadschap niet de tijd genomen om de adviezen van Feddes|Olthof en professor Vrijling af te wachten, het schap heeft het projectplan al vastgesteld. Volgens HHNK hoeven ze daar geen inspraakprocedure voor volgen. Heemschut zoekt uit hoe dat zit.

Gelukkig heeft het schap voor de dijkverzwaring ook een omgevingsvergunning nodig van de gemeente Alkmaar. De Schermer Alliantie heeft een pro forma bezwaar ingediend met de vraag om uitstel, omdat wij vinden dat we de plannen niet kunnen beoordelen nu die nog niet af zijn. De gemeente lijkt dit te begrijpen en met ons bezwaar mee te gaan.

Vervolgoverleg

Op 20 juli is er een vervolgoverleg met HHNK. We hopen dat het schap de eerder gedane bestuurlijke toezegging van de Hoogheemraad om mee te gaan in de adviezen van Feddes|Olthof inderdaad ruimhartig invult.

We houden u op de hoogte van onze vorderingen.

Henk Dirkx en Martin Bosch.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.