Nieuwsbericht

Scholengemeenschap Lelystad moet behouden blijven

De commissie Flevoland van Heemschut vraagt de gemeente Lelystad de Erfgoedverordening toe te passen op Scholengemeenschap Lelystad (SGL). Het gebouw is behoudenswaardig.

Aanleiding zijn berichten uit de Lelystadse samenleving over het verdwijnen van het gebouw van SGL. SGL wordt beschouwd als cultuurhistorisch erfgoed, ook in het gemeentelijk beleid.

In 2013 heeft de Erfgoedcommissie Lelystad een waardestellend advies uitgebracht over SGL. Voor zover bekend heeft de gemeente met dit advies niets gedaan. De Erfgoedverordening maakt het mogelijk in openheid en met afweging van argumenten de erfgoedwaarde van het gebouw te bepalen.

Los van de uitkomsten hiervan vindt Heemschut SGL een behoudenswaardig gebouw. Redenen daarvoor zijn de architectonische kwaliteit, de historiserende en emotionele waarde, het goede niveau van het onderhoud en het feit dat het gebouw gebruikt kan worden voor andere doeleinden dan de huidige.

Foto: Wikimedia

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.