Nieuwsbericht

Schoorsteen Oosterhout bijna in volle glorie hersteld

Op 23 maart was de oplevering van de gerestaureerde schoorsteen.

Onlangs is er gestart met het restaureren van de schoorsteen, welke is overgebleven van de in 1924 opgerichte Wasserij Juliana in Oosterhout. Losse stenen zijn schoongemaakt en teruggeplaatst. Aan de bovenkant is het voegwerk opnieuw gedaan en de stalen ringen, klimbeugels en bliksemafleider zijn vervangen. Op 23 maart jl. was de oplevering.

De schoorsteen is een gemeentelijk monument en kan behouden blijven dankzij de samenwerking tussen gemeente Oosterhout en de Stichting Schoorsteen Nedalco (bestaande uit BOEi en NV Monumenten Fonds Brabant). Wij hebben de handen ineengeslagen en het is gelukt om de schoorsteen voor in ieder geval vijf jaar te behouden. Voor een volledige restauratie is meer geld nodig. De bedoeling is om de komende vijf jaar samen naar een oplossing te zoeken voor de langere termijn. Half maart zal de eerste restauratie worden afgerond. We willen dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Artikel BN De Stem Schoorsteen opgeleverd


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.