Nieuwsbericht

Sloop gemeentelijk monument Kevelderstraat Groenlo afgewend

Heemschut enthousiast over plannen van eigenaar met behoud van cultuurhistorie

Gemeentelijk monument met sloop bedreigd

Afgelopen zomer bleek dat het college van B&W van Oost-Gelre voornemens was om een omgevingsvergunning te verlenen voor sloop van een gemeentelijk monument aan de Kevelderstraat 24 in het historische hart van Groenlo. Het pand viel niet te restaureren en diende plaats te maken voor nieuwbouw. Heemschut Gelderland vond sloop zonde en stelde in een brief aan de gemeente en de monumentencommissie dat eerst een bouwhistorisch onderzoek gedaan moest worden om te kijken of het casco nog goed is en of er nog bouwhistorische elementen aanwezig zijn. Daarop liet het college een bouwhistorisch uitvoeren, waarop de sloopaanvraag werd ingetrokken.

Nieuwe inzichten na bouwhistorisch onderzoek

Begin december 2015 bleek dat het onderzoek naar het pand nieuwe inzichten had opgeleverd. Het monument bezit een 17de-eeuwse kelder. Ook andere delen van het gebouw, zoals de historische gebinten en het muurwerk zijn waardevol. In een gewijzigd bouwplan wordt nu uitgegaan van behoud van de waardevolle onderdelen. 

Vergunning afgegeven

Het college van B&W van Oost-Gelre is akkoord met de plannen van de gebroeders Klein Gunnewiek voor de panden aan de Kevelderstraat in Groenlo. Het plan voorziet in de sloop van het pand Kevelderstraat 22. Daarvoor komt nieuwbouw in de plaats. Het pand Kevelderstraat 24, tevens gemeentelijk monument, wordt gerenoveerd. De gevel wordt hersteld naar de situatie van 1937. De kelder uit circa 1600 wordt behouden. Het plan gaat uit van in totaal twee horecagelegenheden en vier appartementen. Door de wijzigingen is de plek van de steeg richting de Streekmarkt (en de Beltrumsestraat) in de plannen aangepast. Vanuit deze steeg zijn de gebinten in de buitenmuur van Kevelderstraat 24 zichtbaar voor passanten. 

Impuls voor de Kevelderstraat

Met de nieuwe ontwikkelingen krijgt de ruimtelijke kwaliteit, uitstraling en leefbaarheid van de Kevelderstraat een impuls. Bovendien passen de plannen binnen het Programma Stad Groenlo, waarin de straat is aangewezen als een gebied voor de dag- en verblijfshoreca. Heemschut Gelderland is enthousiast over de plannen. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.