Nieuwsbericht

Sloop kosterswoning Heerde alleen onder strikte voorwaarden

Aan het karakteristieke dorpsplein in Heerde staat de rijksmonumentale Johanneskerk met naastgelegen kosterswoning. De Hervormde Gemeente heeft het voornemen de kosterswoning te vervangen door een nieuw, modern kerkelijk centrum. Een verandering met grote impact die volgens Heemschut Gelderland met de groots mogelijke zorg moet worden uitgevoerd.

Heemschuts commissie Gelderland erkent dat sloop soms nodig is om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. In dit geval is het van groot belang dat duidelijk is, dat met de sloop van de kosterswoning geen waardevol erfgoed onherroepelijk verloren gaat. In het ontwerp-bestemmingsplan, dat onlangs aan de gemeenteraad is aangeboden, is dit volgens Heemschut onvoldoende onderzocht.

Vervanging van de kosterswoning door een modern gebouw, betekent het verlies van een deel van het authentiek karakter van het plein. Heemschut Gelderland benadrukt dat daarom een extra zorgvuldige planning van de omgeving noodzakelijk is. Met name de toekomst van het pand ‘Van Setten/Van Loenen’ -hét visitekaartje van het centrum- verdient daarom nu al extra aandacht.

Voor Heemschut Gelderland is het zonneklaar dat alleen met sloop van de bestaande kosterswoning ingestemd zou moeten worden, wanneer wordt gegarandeerd dat de nieuwbouw van het kerkelijk centrum de door de architect voorgestelde hoogwaardige uitvoering krijgt en daarmee een waardige vernieuwing zal zijn.

Zienswijze
Heemschut Gelderland heeft in een zienswijze er bij de gemeenteraad op aangedrongen niet over één nacht ijs te gaan, voordat de sloophamer wordt gehanteerd.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.