Nieuwsbericht

Sloop rijksmonument Asten mag doorgaan

Drie monumentale delen van het rijksmonument aan het Koningsplein in Asten moeten behouden blijven bij sloop. Dat heeft de rechtbank bepaald. Voor de rest mag de sloop van het karakteristieke pand doorgaan. Heemschut betreurt de ondergang van dit beeldbepalende pand. Toch is er ook goed nieuws: de gemeente Asten heeft ondertussen eisen gesteld aan de nieuwbouw die op de plek moet komen.

Op de plek van het monument mag alleen een gebouw terugkomen met dezelfde vorm en in het gebouw moeten de nog te gebruiken materialen worden ingepast. Hiermee blijft het dorpse karakter van Asten behouden en daar is de commissie Noord-Brabant van Heemschut blij mee.

Heemschut Brabant werkt samen met Stichting Behoud Pand Anneke de Bruijn en Heemkundige Kring De Vonder Asten-Someren. De verenigingen hebben in het dossier gepleit voor herbestemming. Ze drongen lang aan op een bouwhistorisch onderzoek met waardestelling en gedegen bouwtechnisch onderzoek voor een goede belangenafweging tot sloop. Te meer daar het college van Asten het advies van de monumentencommissie en de RCE naast zich neer had gelegd waarin gevraagd werd over te gaan tot nader onderzoek alvorens een besluit te nemen voor sloop van het winkel woonhuis. Die inzet werd gesteund door de rechter. Uit het onderzoek bleek dat drie elementen in het pand het behouden waard zijn.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.