Nieuwsbericht

Sloop woonhuis Bussum begonnen, ondanks procedure

Het karakteristieke Bussumse woonhuis uit 1911 waar Heemschut voor strijdt, wordt gesloopt. De eigenaar heeft besloten de sloop te starten, terwijl de procedure over het onderliggende bestemmingsplan bij de Raad van State nog loopt. De commissie Noord-Holland van Heemschut reageert zeer teleurgesteld.

Het woonhuis moet wijken voor een kantoorgebouw van vier verdiepingen hoog. Eeuwig zonde vindt Heemschut: dit zal het karakteristieke aangezicht van de Bussumse Huizerweg voor altijd schaden. 

Vorig jaar zomer diende Heemschut een zienswijze met gelijke strekking in op het ontwerpbestemmingsplan dat de bouw van het kantoor mogelijk maakt. In april ging de raad van de gemeente Gooise Meren akkoord met het bestemmingsplan. Heemschut vindt echter dat de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan niet goed is gevolgd. Zo werden de termijnen voor de zienswijzen aanmerkelijk overschreden en is er geen verslag gemaakt van de raadsvergadering waarin het bestemmingsplan werd vastgesteld. Daarom tekende Heemschut deze zomer beroep aan bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is daarmee nog niet onherroepelijk.

Toch heeft de eigenaar van de villa, lopende de procedure, besloten om de slopershamer toch al in de villa te zetten. Daar is juridisch niks aan te doen, maar Heemschut is zeer teleurgesteld. Wat de uitkomst van de procedure bij de Raad van State ook mag zijn: de villa zal nooit meer terugkomen en het aangezicht van de Huizerweg is voorgoed veranderd. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.