Nieuwsbericht

Sloopvergunning aangevraagd voor beeldbepalende Sint Jozefkerk in Woensdrecht

De Sint Jozefkerk aan de Dorpsstraat 82 in Woensdrecht dreigt gesloopt te worden nu de eigenaar, bouwbedrijf de Nijs Soffers, een sloopvergunning heeft aangevraagd bij de gemeente Woensdrecht. De kerk heeft geen monumentale status maar is wel beeldbepalend wat niemand betwijfeld gezien de ligging op de rand van de Brabantse Wal. Dat is ook de reden dat de Bond Heemschut met het Cuypersgenootschap en de plaatselijke heemkunde kring het Zuidkwartier de monumenten status hebben aangevraagd.

Sinds 2017 speelt de kwestie al waarbij de aannemer nu heeft besloten de kerk te slopen en de toren te laten staan. De voorgevel van de kerk blijft ook staan maar pal daar tegenaan komt een appartementencomplex. Het argument van sloop is dat de kerk bouwvallig is wat niet onafhankelijk is aangetoond. Dat de kerk en toren achterstallig onderhoud kennen wordt niet betwijfeld. Om te voorkomen dat de veiligheid niet meer te waarborgen is adviseerde Heemschut en de gemeente Woensdrecht in oktober van 2022 de aannemer gebruik te maken van de regeling van de RCE voor het water en winddicht maken van de kerk en een onafhankelijk herbestemmingsonderzoek uit te laten voeren. De aannemer heeft daar geen gebruik van gemaakt waarbij aangetekend dat het bedrijf al sinds 2017 geen onderhoud meer heeft gepleegd aan de kerk.

Recentelijk heeft de plaatselijke monumentencommissie het verzoek tot aanwijzing positief geadviseerd en de aanvraag sloopvergunning negatief geadviseerd. Het college van B&W gaat zich de komende maand buigen over deze verzoeken maar kan de adviezen naast zich neerleggen. In dat kader is het van belang dat het college en de raad goed zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken wat recentelijk door en aangetekende brief is gebeurd.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.