Nieuwsbericht

Sloopvergunning bijzondere synagoge Vriezenveen geweigerd

De voormalige synagoge in Vriezenveen blijft bestaan. De eigenaar wilde het bijzondere gebouw slopen, maar de gemeente Twenterand heeft geweigerd een vergunning te verlenen. Heemschut en het Cuypersgenootschap drongen eerder bij de gemeente aan om de vergunning te weigeren.

Het pand is aangewezen als gemeentelijk monument. Dit bescheiden gebouwtje heeft voor Vriezenveen een zeer grote architectuur- en cultuurhistorische waarde.

In de negentiende eeuw woonden er enkele tientallen Joodse gezinnen in Vriezenveen. Eind negentiende eeuw werd deze synagoge opgetrokken. Het gebouwtje heeft enkele tientallen jaren gefunctioneerd als synagoge. Het pand heeft een grote waarde als goed voorbeeld van een kleine plattelandssynagoge uit de negentiende eeuw. Dergelijke gebouwen zijn als gevolg van de oorlog en de (naoorlogse) sloop inmiddels zeer zeldzaam. Ook vertelt het gebouw over de ontwikkeling van Vriezenveen in de negentiende eeuw. Het pand is vanwege haar historie en beeldbepalende karakter reeds in 1996 een gemeentelijk monument geworden. Een dergelijke status geeft zowel de eigenaar als de betrokken overheid de plicht om zich tot het uiterste in te spannen voor het behoud van dit erfgoed.

Al vele jaren is het pand in verval en wordt er nagedacht over de toekomst. Ook is er al vaker over sloop en verplaatsing gesproken. De noodzaak van sloop is nooit onderbouwd. Weliswaar is het gebouwtje als gevolg van jarenlange verwaarlozing in matige conditie, maar renovatie is goed denkbaar. Ook zijn door de bescheiden omvang herbestemmingen als wonen of kleinschalige bedrijvigheid goed mogelijk. In vergelijking met veelal grote en rijk gedecoreerde kerkgebouwen is dit gebouw eenvoudig aan te passen aan een nieuw gebruik. Juist door ook te kiezen voor een functie die past bij het dorp - een functie dus waar vraag naar is - en een bescheiden aanpak van het gebouw wordt hier veel mogelijk.

Heemschut en het Cuypersgenootschap verzochten daarom de gemeente geen medewerking te verlenen aan de sloop van één van de weinige belangrijke historische monumenten in Vriezenveen. Het gemeente heeft het advies overgenomen en sloop is daarmee van de baan. 

De synagoge in betere tijden. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De synanoge staat er nu slecht bij. Foto: Google Maps

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.