Nieuwsbericht

Slopershamer velt laatste schoorsteen van Weesp

Nog voordat de aanvraag tot gemeentelijk monument serieus bekeken kon worden is de laatste schoorsteen van Weesp gesloopt. Op dezelfde dag dat in de krant verscheen dat Heemschut de aanvraag tot monument had gedaan, werd de schoorsteen al neergehaald.

Heemschut is ontstemd over de snelle actie en vermoedt dat er opzet in het spel is. De sloop begon slechts enkele uren nadat in de krant bekend was gemaakt dat Heemschut bij de gemeente Weesp had gevraagd de cultuurhistorische waarden van de schoorsteen te onderzoeken.

Met de sloop is de laatste schoorsteen, de schoorsteen van de voormalige margarinefabriek De Valk, van Weesp gesloopt. Het is jammer dat er nu iets tastbaars uit het rijke industriele verleden van Weesp is gesloopt.

Heemschut gaat nog na of er door de aanvraag geen voorbescherming rustte op de schoorsteen en dat daarmee de sloop illegaal is.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.