Nieuwsbericht

Sluisje wordt weer zichtbaar in Sluiskwartier Deventer

De gemeente Deventer gaat € 220.000 ontvangen van het projectbureau Erfgoed Deal om de nu nog verborgen sluis in het Sluiskwartier zichtbaar te maken, te restaureren en in te passen in de nieuwe inrichting van het gebied. Er is niet alleen geld voor de restauratie maar Erfgoed Deal wil ook bijdragen aan het vertellen van het bijzondere verhaal van de vesting en de rol die het voormalige vestinggebied kan vervullen als verbindende schakel tussen binnenstad en de projecten in de centrumschil.

Het Sluiskwartier is een 19de -eeuws industriegebied dat door de verschuiving van industrie naar de Bergweide in verval is geraakt. In een erfgoed inclusieve aanpak wordt het gebied binnenkort getransformeerd tot een plek om te wonen, te  werken en te recreëren. Het Sluiskwartier dankt zijn naam aan de Pothoofdsluis, die kort na 1850 is gebouwd. De sluis verbond de IJssel via de Vestinggracht en het Overijssels Kanaal met het achterland. Kort na de oorlog verdween de sluis uit het straatbeeld. De Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Stichting Oud Deventer en Bond Heemschut hadden gezamenlijk een plan van Chris Griffioen ingediend bij de gemeente Deventer, waarbij de sluis in het Sluiskwartier weer zichtbaar wordt in het water. Dankzij de bijdrage van Erfgoed Deal kan dit plan nu geïncorporeerd worden in het ontwikkelplan voor dit gebied.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.