Nieuwsbericht

Spoorbrug in nieuwbouwplan

Aan de zuidzijde van het Zwolse spoorwegemplacement ligt de zogenaamde Hanzebad-locatie, een terrein van een voormalig zwembad. Vanaf 2014 bestaan in dit gebied al plannen voor nieuwbouw. Onder de benaming Gildenhof gaat Trebbe-Dura Vermeer hier vanaf 2023 ca. tweehonderd woningen bouwen.

In een vroeg stadium maakte Heemschut Overijssel bezwaar tegen de te hoge bebouwing in het gebied. In het oorspronkelijke plan zou deze aansluiten op de zuidelijke toegang van de monumentale Hoge Spoorbrug, een rijksmonument. Deze voetgangersbrug over het spoorwegemplacement werd in 1883 gebouwd en is van grote cultuurhistorische waarde vanwege de in Europa zeldzaam toegepaste lensligger-constructie. Het bezwaar van Heemschut was erop gericht dat het vrije uitzicht op de brug vanaf de Hanzelaan ernstig zou worden aangetast door de geplande massale bebouwing.

De bezwaren van Heemschut en andere belanghebbenden hebben er uiteindelijk toe geleid, dat de beoogde nieuwbouw, een woonblok van negen verdiepingen, op grotere afstand van de spoorbrug wordt gebouwd. Door deze aanpassing in het plan blijft het uitzicht op de monumentale spoorbrug intact. Bovendien wordt de zuidelijke toegang tot de brug visueel aantrekkelijker gemaakt, door de aanleg van een parkje met toegangsweg. Dit zal het gebruik van de brug ook bevorderen, zo is de gedachte.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.