Nieuwsbericht

Stichting Beeld en Heemschut Brabant willen meer respectvolle omgang met monumentale Sint Jankerk Roosendaal

De bijna 750-jarige Sint-Jan in Roosendaal verdient meer respect en zorg dan nu het geval is, zodat het gebouw voor de komende generaties toegankelijk en beleefbaar blijft.

Schade aan St. Jankerk door te intensief en verkeerd gebruik

Stichting Beeld Roosendaal en Heemschut Brabant hebben in 2011 geconstateerd dat de eigenaar te intensief en verkeerd gebruik maakt van de St-Jankerk in Roosendaal. Daardoor zijn verschillende interieurelementen, waaronder een preekstoel, biechtstoel, altaren en koorhek beschadigd. Daarop zijn de organisaties in gesprek gegaan met de eigenaar om een en ander te herstellen. Toen dit niet gebeurd is, hebben wij de gemeente Roosendaal gevraagd te handhaven.

Handhavingsbesluit Gemeente Roosendaal

Het college van B&W van Roosendaal hebben besloten te handhaven. De eigenaar heeft een vergunning aangevraagd om de beschadigingen en veranderingen in het interieur te laten legaliseren. De gemeente gaat daarmee akkoord met het te intensieve en verkeerde gebruik van de Sint Janskerk als feestzaal. Dat vinden Stichting Beeld en Heemschut Brabant niet de manier waarop met dit sacrale erfgoed omgegaan moet worden. Dit besluit is niet in het belang van de monumentenzorg maar in het belang van de gebruiker. 

Bezwaar en beroepsfase

Stichting Beeld en Heemschut Brabant zijn in bezwaar en beroep gegaan tegen het niet goed handhaven door de gemeente. Beide organisaties vrezen dat misstanden zo weer kunnen gebeuren als de eigenaar met dit soort zaken zo makkelijk kan wegkomen. In ons bezwaar en in een tussenvonnis bij de rechtbank in Breda hebben we gelijk gekregen. De gemeente Roosendaal heeft niet zorgvuldig het besluit genomen en moet dit beter motiveren. Nu is het wachten op het eindooordeel van de rechtbank.

Meer respect voor sacrale erfgoed

Stichting Beeld en Heemschut vinden het in het licht van de nieuwe functie, het belang van dit gebouw voor de gemeente Roosendaal, en haar 750-jarige geschiedenis,  dat het van belang is om dit gebouw met een grote mate van zorg te omringen, zodat het voor de komende generaties toegankelijk en beleefbaar blijft.

 

Beroep Stichting Beeld, 14 juli 2015

Deskundig tegenrapport Margreet Temme, 10 oktober 2015

Verzoekschrift Stichting Beeld en Heemschut Brabant, 25 februari 2016

 

 Heemschut dossier SInt Jankerk Roosendaal


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.