Nieuwsbericht

Stichting Behoud WOII Erfgoed Gelderland laat zien dat herbestemming Dreyeroord te Oosterbeek goed kan

Heemschut Gelderland blij met gedegen haalbaarheidsonderzoek van architect Adriaan Jurriens. Behoud van Dreyeroord is serieus mogelijk.

Heemschut ziet met veel genoegen dat verzet tegen sloop van Dreyeroord steeds sterker wordt. De Stichting Behoud WOII Erfgoed Gelderland en buurtbewoners in Oosterbeek roeren zich.

Haalbaarheidsstudie

In opdracht van de Stichting Behoud WOII Erfgoed Gelderland heeft architect Adriaan Jurriens een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het realiseren van 20 zorgwoningen in het huidige pand. Dit heeft geleidt tot een aantal plattegrondstudies om de mogelijkheden in kaart te brengen. Uit de studies blijkt dat herbestemming goed mogelijk is zonder dat dit ten koste gaat van functionaliteit, ruimtelijke kwaliteit of een efficiënte organisatie in zowel de totaalplattegrond als de afzonderlijke woningplattegronden. Het historsich waardevolle voormalige hotel Dreyeroord hoeft dus niet gesloopt te worden.

De Stichting pleit met dit onderzoek bij het College en de Raad van de gemeente Renkum, bouwer Amvest en zorgaanbieder Het Gastenhuis voor behoud van het voormalige hotel. Heemschut Gelderland ondersteunt dit streven.

 

Haalbaarheidsstudie door Architect Adriaan Jurriens

 

Locale krant Hoog en Laag, 15 oktober 2016

 

Burgers tegen sloop 

Buurtbewoners hebben zich uitgesproken tegen sloop. Buurtbewoonster mevrouw Koppen woonachtig aan de Graaf van Rechterenweg te Oosterbeek is langs gegaan in de buurt. Zij heeft de meeste omwonenden gevraagd naar hun standpunt ten aanzien van sloop van het voormalige hotel en wat zij van de herbestemming vonden. Niemand die zij sprak was voor sloop.

Renkum Nieuws, 26 oktober 2016

 

 Heemschut dossier Landgoed Dreyeroord

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.