Nieuwsbericht

Stichting Kerk en Stadspark Weesp komt met rapport over besluitvorming rond Laurentiuskerk

Mogelijk belangenverstrengeling bij gemeente Weesp inzake besluit rond sloop deel Laurentiuskerk

De gemeenteraad van Weesp heeft op basis van onjuiste en onvolledige informatie 1 juli 2015 besloten met het Raadsvoorstel in te stemmen om kerkschip en apsis van de Laurentiuskerk te slopen en daarvoor in de plaats 6 appartementen te bouwen en 8 woningen in de kerktuin. De kosten voor funderingsherstel zijn structureel te hoog voorgesteld en er is onvoldoende gezocht naar alternatieven voor de sloop en de geplande woningbouw in de kerktuin. Dat blijkt uit het feitenonderzoek van de Stichting Kerk en Stadspark Weesp dat 19 februari 2016 wordt gepresenteerd.

De Raad heeft vorenstaande als het ware goed aangevoeld door een motie (16 voor en een 1 tegen), eveneens op 1 juli, aan te nemen waarin het gemeentebestuur gevraagd is een externe jurist te laten toetsen of het besluit gehandhaafd kan blijven in (hoger) beroepsprocedures.
De kern van de conclusies van het Bestuur van de Stichting richt zich op de besluitvorming met betrekking tot de kerktuin en de fundering van het kerkgebouw.


Samenvatting Feitenonderzoek Stichting Kerk en Stadspark Weesp, d.d. 19 februari 2016

 

Heemschut dossier Laurentiuskerk Weesp


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.