Nieuwsbericht

Streep door bouwplan naast Ruïne van Brederode

De Raad van State heeft een streep gezet door het bouwplan vlak naast de Ruïne van Brederode in Noord-Holland. Heemschut voerde samen met vier andere partijen actie tegen het plan om luxe villa's te bouwen in het aanzicht van het beroemde kasteel. De rechter geeft de erfgoedbeschermers gelijk. Heemschut stond bij de rechter samen met Stichting Monumenten Bezit, Natuurmonumenten, Stichting Omgeving Ruïne van Brederode en Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg.

Heemschut en de andere partijen, verenigd in de Brederode Coalitie, vroegen de Raad van State het bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning te vernietigen vanwege tal van zaken die niet klopten. De Raad van State heeft nu besloten dat een deel van die argumenten hout snijdt en zet daarmee een streep door het bestemmingsplan en de vergunning. Die zijn daarmee ongeldig geworden.

Zo oordeelt de Raad dat Heemschut en de partijen gelijk hebben over het feit dat er onvoldoende rekening is gehouden met het archeologische monument rondom het kasteel en zijn de rechters samen met de erfgoedbeschermers van mening dat er op een oneigelijke manier gebruik is gemaakt van een regeling van de provincie Noord-Holland om oude bedrijfspanden te vervangen door woningen. Om van die regeling gebruik te maken werden de bestaande gebouwen veel te hoog getaxeerd en de nieuwe bebouwing veel te laag om de schijn te geven dat er niet veel winst zou worden gemaakt door de ontwikkelaar.

Daarnaast oordeelt de Raad van State dat er geen rekening is gehouden met regels voor de ontwikkeling in gevoelig cultuurlandschap, zoals door de provincie Noord-Holland wel is verplicht. Om geen manier heeft er een toetsing plaats gevonden van de plannen aan de kaders van het culuurlandschap.

Met de uitspraak is verdere ontwikkeling op korte termijn onmogelijk. Heemschut is verheugd met het resultaat en met het feit dat het aanzicht van de belangrijke ruïne niet wordt aangetast. 

Foto: Wikimedia

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.