Nieuwsbericht

Strijd behoud cultuurhistorisch waardevolle bouwdelen Ten Cate complexen in Nijverdal

Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal (HKHN) vraagt behoud cultuurhistorisch waardevolle bouwdelen Ten Cate complexen in Nijverdal en biedt daartoe samen met Erfgoedvereniging Bond Heemschut op woensdag 26 juli aan wethouder Gea Oord twee rapporten aan.

 “Ruim twee jaar geleden verruimde de provincie Overijssel voor onze gemeente het aantal te bouwen woningen,” vertelt Eddy Muis, lid van de werkgroep Arfgoed binnen de HKHN.    “De komende tien jaar mogen er zo’n 1000 woningen gebouwd worden, in plaats van de 350 waar eerder sprake van was. Naast inbreiding heeft de gemeente hiervoor een aantal ‘sleutellocaties’ aangewezen, waaronder de twee fabrieksterreinen van Ten Cate.”

Zowel het fabriekscomplex aan het Hoge Dijkje/de Grotestraat als dat aan de P.C. Stamstraat heeft volgens de HKHN grote bouwhistorische en cultuurhistorische waarde.

“De model-handweverij is in 1836 gesticht door textielpionier Thomas Ainsworth en heeft geleid tot het ontstaan van de nederzetting Nijverdal,” vertelt Eddy Muis verder. “Na de bouw van de eerste textielfabrieken door de gebroeders Salomonson aan het Hoge Dijkje/de Grotestraat is in 1861 de Stoomblekerij aan de P.C. Stamstraat gesticht.”

Herontwikkeling

“De herontwikkeling van beide fabriekscomplexen in Nijverdal is een ingrijpend en grootschalig proces en het is van groot belang dat hierbij de cultuurhistorisch waardevolle bouwdelen van beide fabriekscomplexen gewaarborgd worden en een passende nieuwe bestemming krijgen.”

Om aandacht te vragen voor de grote cultuurhistorische waarde van de fabriekscomplexen van Ten Cate hebben de HKHN en de Erfgoedvereniging Bond Heemschut Overijssel sinds 2021 regelmatig overleg over dit onderwerp. “De HKHN heeft diverse besprekingen gehad met de regiomanager van Ter Steege Vastgoed en met de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Hellendoorn. Beide partijen zijn op de hoogte gesteld van het streven van de HKHN en de Bond Heemschut om de cultuurhistorisch waardevolle onderdelen van beide fabriekscomplexen veilig te stellen. Een groot deel van het complex Hoge Dijkje/Grotestraat heeft inmiddels een beschermde status (Rijks- of Gemeentelijk monument). Dat geldt helaas niet voor een groot aantal gebouwdelen aan de P.C. Stamstraat, die hebben geen enkele beschermende status.”

Rapporten

Na een inleidende verkenning van het exterieur van de fabriekscomplexen aan de Grotestraat en de P.C. Stamstraat heeft de werkgroep Arfgoed een tweetal rapporten gemaakt. “In deze rapporten zijn de cultuurhistorische bouwdelen beschreven met een bijbehorende waardenstelling. Die beide rapporten hebben wij naar de Monumentenraad van de gemeente Hellendoorn gestuurd. Wij hopen dat de Monumentenraad onze aanbevelingen overneemt en bevordert dat de geïnventariseerde panden een monumentale status verkrijgen. Daartoe moeten zij een advies uitbrengen aan het college van B&W dat recht zal doen aan het behouden en bewaren van de rijkdom aan bijzondere industriële architectuur van de beide fabriekscomplexen in Nijverdal.”


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.