Nieuwsbericht

Stuk Bijlmer aangewezen als beschermd stadsgezicht

Een deel van de Bijlmer in Amsterdam moet beschermd stadsgezicht worden. Zo heeft het stadsdeel Zuid-Oost besloten.

Aan het laatste stukje van de oorspronkelijke Bijlmer mag niemand meer komen. Het nieuwe bestemmingsplan voor het zogenoemde Bijlmermuseum gaat uit van conservering van het gebied. Het stadsbestuur heeft bovendien het voornemen het ensemble aan te wijzen als beschermd stadsgezicht.

Het gemeentebestuur spreekt over het gebied tussen de metrostations Ganzenhoef en Kraaiennest als waardevol cultuurhistorisch en stedenbouwkundig erfgoed.

Het nieuwe bestemmingsplan heeft tot doel de zes overgebleven flatgebouwen rond de verhoogde metrobaan te beschermen voor het nageslacht. In het gebied ligt ook de voormalige sloopflat Kleiburg, die voor zijn wederopstanding als klusflat vorig jaar de Europese architectuurprijs Mies van der Rohe kreeg. Die internationale waardering was een mijlpaal voor de oorspronkelijke Bijlmer en zijn geestelijk vader, de in 2005 overleden stedenbouwkundige Siegfried Nassuth.

De stad van de toekomst, zoals de woonwijk aanvankelijk werd aangeprezen, werd al snel afgeschreven als een mislukking. Tien jaar na de oplevering van de laatste flat kwam de eerste oproep tot sloop.

Meer bij het Parool


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.