Nieuwsbericht

Stukken inzake bestuurlijke vernieuwing

Het Bestuur van Heemschut heeft het afgelopen jaar de bestuurlijke vernieuwing hoog op de agenda gezet en dit heeft in oktober 2017 geresulteerd in de Startnotitie Bestuurlijke Organisatie (zie bijlage 1). Op deze notitie is n.a.v. een gesprek met onze deskundige nog een aanvulling gekomen (zie bijlage 2). De voorstellen houden onder meer in het formeren van een kleiner Bestuur en het instellen van een Raad van Toezicht.

Op 12 januari is tijdens een bijeenkomst voor de leden uitleg gegeven over de voorgestelde bestuurlijke aanpassingen. Inmiddels zijn ook van alle commissies en werkgroepen van vrijwilligers reacties ontvangen op de plannen. Alle opmerkingen zijn verwerkt in een nota Nota Bestuurlijke Reorganisatie die op 2 februari in het bestuur inhoudelijk is vastgesteld (zie bijlage 3).

Op 21 februari is de verder te volgen procedure afgesproken in het Dagelijks Bestuur.

Het Bestuur wil nu het voorstel samen met de op te stellen concept-statuten en reglementen aan u wil voorleggen en met u bespreken.
Hiertoe is een bijeenkomst georganiseerd op vrijdagmiddag 16 maart, van 14.00 – 16.00 uur in ‘de Observant’ te Amersfoort, Stadhuisplein7, 3811 LM.

Parkeren in de Parkeergarage Stadhuisplein, met Openbaar Vervoer: vanaf NS-Amersfoort Centraal 10 min lopen of 5 min. met de bus (zie www.9292.nl).

PS: De Concept-Statuten en de Reglementen liggen op dit moment bij onze deskundigen / adviseurs en zullen zo spoedig mogelijk direct na 1 maart separaat online geplaatst.

Op basis van de bijeenkomst van 16 maart zullen de stukken gereed worden gemaakt voor behandeling in een speciale AVL die vooralsnog gepland staat op 1 juni aanstaande, aansluitend aan de reguliere AVL. Beiden staan in het maartnummer van ons tijdschrift aangekondigd. De stukken zullen t.z.t. online worden geplaatst.

Wij hopen u op 16 maart te mogen begroeten en rekenen op een constructieve bijeenkomst en wij verzoeken u vriendelijk zich op te geven via kampen@heemschut.nl


Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur,
Ir. Pier P. Bosch
(Secretaris a.i.)


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.