Nieuwsbericht

Subsidie komt definitief in plaats van fiscale aftrek

Monumenteigenaren krijgen vanaf volgend jaar subsidie voor het onderhoud. Deze regeling komt in de plaats van de fiscale aftrek. Gisteren is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe regeling.

Door de wijziging kan er een kwaliteitstoets worden ingevoerd. Door zo’n toets gaat het geld naar waar het voor bedoeld is; het onderhoud van de monumentale onderdelen van monumenten. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Engelshoven waardoor dit mogelijk wordt.

"Dit is een belangrijke stap om ons erfgoed te behouden en aantrekkelijk te houden voor bezoekers en bewoners. Overal in Nederland zijn molens, kastelen, archeologische vindplaatsen, woonwijken en landschappen", zegt Minister Van Engelshoven van Cultuur. "We geven hen graag door aan toekomstige generaties."

Eigenaren van Rijksmonumenten die niet als woonhuis worden gebruikt, zoals molens, forten en kastelen, krijgen vanaf volgend jaar 60 procent subsidie voor nieuwe opdrachten voor monumentaal onderhoud.

Heemschut houdt de omzetting goed in de gaten en zal, als de regeling niet blijkt uit te pakken zoals voorgesteld, hier aandacht voor vragen. 

Meer informatie hierover is te vinden in het speciale dossier 'Subsidies', bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/subsidies

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.