Nieuwsbericht

Groot succes! Enkhuizen schrapt nieuwbouw achter Zuiderzeemuseum

Het college van Enkhuizen schrapt de geplande bouw van het vakantiepark achter het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum. Heemschut heeft zich de afgelopen maanden hevig verzet tegen dit plan: het Zuiderzeemuseum en het aanzicht van Enkhuizen dreigde onherstelbaar te worden aangetast. De aanpassingen zijn een enorm succes voor Heemschut.

Het college van burgemeester en wethouders maakte donderdag het aangepaste bestemmingsplan Enkhuizerzand bekend. In dat aangepaste plan is de geplande buitendijkse bebouwing in de baai achter het Zuiderzeemuseum geschrapt. Het geplande vakantiepark is nu verplaatst naar een andere locatie.

De aanpassingen aan het bestemmingsplan komen volledig onverwacht. Eerder leek het erop dat de gemeente niet veel van de eerder ingezette koers wilde afwijken.

Heemschut heeft zich de afgelopen maanden fel verzet tegen het plan om een vakantiepark van 200 woningen in de baai te houden. Volgens ons zou daarmee het aanzicht van de historische stad Enkhuizen en de museale beleving van het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum onherstelbaar worden aangetast. Er zijn onder meer 4000 handtekeningen ingezameld tegen de plannen. 

Met de aanpassingen blijft het vrije zicht vanuit het Zuiderzeemuseum op het IJsselmeer behouden. 

Heemschut was niet alleen in de bezwaren. Ook onder meer de IJsselmeervereniging, Stadsherstel Enkhuizen, Oud Enkhuizen, het Zuiderzeemuseum zelf, vereniging De Hollandsche Molen, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Comité Behoud Enkhuizerzand dienden een zienswijze in. 

Met de aanpassingen van de plannen is volledig tegemoet gekomen aan de bezwaren van Heemschut. Wij zijn blij met het behaalde succes. De massale actie heeft tot een mooi resultaat geleid. 

De gemeenteraad van Enkhuizen is nu aan zet. Half oktober bespreken de raadsleden de plannen voor het eerst. 

De bouw van het vakantiepark in deze baai is nu geschrapt
Geen vakantiepark achter de bekende molen in het Zuiderzeemuseum

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.