Nieuwsbericht

Succes! Gemeente besluit: Blauwe Scholk Den Dungen blijft behouden

De Blauwe Scholk in Den Dungen blijft staan, dat heeft het college van B en W van de gemeente Sint-Michielgestel besloten. De onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar de bouwtechnische en bouwhistorische waarde van het pand, geven voldoende aanleiding om het grotendeels te behouden. Of de Blauwe Scholk ook de status van een gemeentelijk monument krijgt, wordt op een later moment besloten. Heemschut voerde samen met andere erfgoedbeschermers actie voor het pand.

De keuze voor behoud van de Blauwe Scholk is een belangrijke stap in de uitwerking van de visie voor Den Dungen, zo stelt de gemeente nu. Wethouder Ed Mathijssen (ruimtelijke ontwikkeling): “Ontwikkelingen in een bestaand centrum hebben altijd invloed op elkaar. Ook in Den Dungen is het een puzzel die we samen moeten leggen. Je wil het goede behouden en ook ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen.”

Eerder werd onder meer door Heemschut een aanvraag gedaan voor de gemeentelijke monumentenstatus voor het gebouw. Lokaal werden er al meer dan 1100 handtekeningen opgehaald door het Comité Behoud Blauwe Scholk. Dat laat duidelijk zien dat de kwestie leeft in de gemeenschap en dat er meer dan voldoende draagvlak is voor het behoud.

Monumentale waarde
Bureau Rothhuizen en de gemeentelijke monumentencommissie geven nu ook aan dat het gebouw voldoende monumentale waarde heeft om het te behouden. Beide organisaties adviseren om de eerste drie bouwfases van het pand als gemeentelijk monument aan te wijzen. “Die vraag komt op een later moment op de collegetafel,” geeft wethouder Mathijssen aan. “Het belangrijkste voor nu is dat we het pand willen behouden voor de toekomst. Daarover zijn we ook in gesprek met onder andere het Comité ‘Behoud de Blauwe Scholk’.”

De aanwijzing tot gemeentelijk monument kent een eigen procedure. Hierover hoopt het college voor de zomer een besluit te nemen.

Heemschut is erg blij met het heldere besluit en complimenteert de gemeente met de visie die zij nu uitdragen voor het gebouw. 

Zie de eerdere campagnevideo van Heemschut over de Blauwe Scholk:


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.