Nieuwsbericht

Succes: herbouw Cruquiusweg 91 Amsterdam

Na een jarenlange inspanning is er succes voor Heemschut. Het Amsterdamse Insulindehuisje, Cruquiusweg 91, is recent volledig herbouwd. Het Insulindehuisje is een markant gebouwtje uit 1913 met rationalistische invloeden en nog een origineel tegeltableau in het Cruquiusweggebied

Het is gebouwd als kantoor van de NV Oliefabrieken Insulinde in Bajoewangi op Java. Dit bedrijf was gespecialiseerd in de productie van kokosolie, die vanuit Nederlands-Indië naar de Entrepothaven op het Cruquiuseiland werd vervoerd. Al geruime tijd was dit pandje zwaar in verval. Enkele jaren geleden was er plots sprake van sloop, als onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. Heemschut heeft zich met succes verzet tegen een snelle sloop. N.a.v. onze lobby is door het stadsdeel Oost besloten tot behoud en herbestemming. Al vrij snel bleek echter dat renovatie bouwkundig onmogelijk was.

Mede door de jarenlange verwaarlozing was de constructie van het pand echt op. In overleg met Heemschut is er toen door betrokkenen besloten tot reconstructie van het pand. Met behulp van o.a. de oorspronkelijke bouwtekeningen is het pand herbouwd. In de gevel keert binnenkort het originele tegeltableau terug. De herbouw is van grote waarde voor het gebied. Dankzij dit initiatief blijft een belangrijk stuk historie van het Cruquiusweggebied zichtbaar tussen alle nieuwbouw. Het huisje zal gaan functioneren als proeflokaal van Bruut Bier.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.