Nieuwsbericht

Succes! Kerk Grou wordt gemeentelijk monument

De voormalige Gereformeerde kerk aan de Kievitstraat in Grou wordt een gemeentelijk monument. Een succes voor de commissie Friesland van Heemschut. De kerk werd met sloop bedreigd en Heemschut heeft zich samen met de historische vereniging Aed Levwerd ingezet voor het behouden van dit bijzondere gebouw.

Door de aanwijzing tot monument kan het initiatief voor de sloop van de kerk en de nieuwbouw van 16 zorgwoningen ten behoeve van de J.P van den Bent Stichting niet doorgaan. Belangrijke randvoorwaarde bij dit besluit is een goede alternatieve locatie voor de stichting. Dit alternatief verwacht de gemeente op korte termijn te kunnen bieden. Hierover is inmiddels ook gesproken met de investeerder, ontwikkelaar en JP van den Bent Stichting en vertegenwoordiging van toekomstige cliënten van dit zorgvastgoed. Zij zijn unaniem enthousiast over dit alternatief.

 De niet meer in gebruik zijnde kerk is in 1936 gebouwd naar ontwerp van architect Van der Zee. Het is een rechthoekige zaalkerk met een zadeldak tussen tuitgevels. Aan de achterzijde is een lage consistorie met eveneens een zadeldak aangebouwd. In 1964 is aan de oostzijde het gereformeerd verenigingsgebouw De Boei gebouwd, maar deze aanbouw valt buiten de aanwijzing als monument. Heemschut vindt het kerkgebouw in de samenhang met de hele omgeving van waarde. De kerk staat vlakbij het oude raadhuis van Idaarderadeel  en bijbehorende dubbele dienstwoning (die allen op de rijksmonumentenlijst staan) en naast het historisch waardevolle Wilhelminaparkje. Vorig jaar juni vroeg Heemschut de monumentenstatus aan.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.