Nieuwsbericht

Succes! Kunstwerk Van der Madeweg komt terug

Het kunstwerk van Cornelius Rogge op het metrostation Van der Madeweg komt terug. Het college van B en W heeft besloten extra geld uit te trekken voor de opknapbeurt. Het kunstwerk dreigde aan de kunstenaar te worden teruggeven omdat opknappen te duur bleek. Heemschut trok met succes aan de bel.

Enkele jaren geleden is er veel discussie geweest over de toekomst van de kunst in de metrostations van de Oostlijn. Aanvankelijk was het idee om (een groot deel) van de kunst te verwijderen om strakke en moderne stations te kunnen realiseren. Dit idee riep veel protest op vanuit bewonersorganisaties en de erfgoedwereld. Erfgoedvereniging Heemschut heeft zich vanaf het begin ingezet voor het behoud van de monumentale metrokunst. Het totale ensemble van kunst in de stations en tunnelbuis is uniek in Nederland. In de periode 2011-2014 is er veel over de kunstwerken gesproken en heeft de gemeenteraad uiteindelijk besloten dat de bedreigde kunst behouden dient te blijven. Tevens is de kunst goed onderzocht en kwam er budget vrij voor de restauratie van de aanwezige kunstwerken.

Anno 2017 is de renovatie van de metrostations in volle gang en zijn ook de eerste kunstwerken gerestaureerd en/of herplaatst. Alleen één kunstwerk werd niet opgeknapt. De grillig gevormde plaatwerken die tegen de perronoverkappingen van het bovengrondse station Van der Madeweg zijn geplaatst. Het werk is van de hand van beeldhouwer Cornelius Rogge. Werk van Rogge is aanwezig in onder andere de collecties van het Stedelijk Museum en Kröller-Müller Museum. 

Het kunstwerk is gedemonteerd en opgeslagen. Tijdens het werk aan het metrostation werd ontdekt dat er in de jaren tachtig giftige verf (Chroom-6) is gebruikt om het werk geel te kleuren. Herplaatsing in de huidige toestand kan niet.De gemeente vond opknappen aanvankelijk te duur en wilde het kunstwerk aan de kunstenaar teruggeven. 

Heemschut kon zich niet vinden in de argumentatie van de gemeente en trok vorig jaar aan de bel. Het is van groot belang dat het kunstwerk behouden blijft. Zoals aangeven heeft de raad eerder besloten om de metrokunst te behouden. Tevens heeft de raad in 2016 een Initiatiefvoorstel van D66, SP en PvdA aangenomen voor het behoud van monumentale wandkunst in Amsterdam. Het afvoeren van dit belangrijke kunstwerk botste met eerdere besluiten. Bovendien heeft u als gemeente ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Als verantwoordelijk eigenaar - en destijds opdrachtgever - geef je een kunstwerk met giftige verf niet terug aan een individu.

Het college van B en W besloot deze week extra geld uit te trekken om het kunstwerk toch op te knappen. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.