Nieuwsbericht

Succes! Moeder van de Verlosserkerk in Haarlem wordt beschermd als monument

De Moeder van de Verlosserkerk in Haarlem-Schalkwijk is aangewezen tot gemeentelijk monument. Met de aanwijzing is sloop voor de kerk uit 1966 geen optie meer. Heemschut had samen met de Historische Vereniging Haerlem en het Cuypersgenootschap om de monumentenstatus gevraagd.

Bezwaren van het bisdom tegen een monumentenstatus zijn ongegrond verklaard, zo blijkt uit een schrijven van het college.

Het bisdom wil het gebouw verkopen, zo maakte het begin 2018 al bekend. Het is een van de zeven kerkgebouwen in Haarlem en omgeving die het bisdom om financiële redenen wil afstoten. Het gebouw aan de Professor Eijkmanlaan, een ontwerp van architect J.G. Groot, stamt uit 1966. Op 26 november van dat jaar werd het ingewijd door bisschop Zwartkruis.

Het gebouw heeft ‘een hoge cultuurhistorische waarde als toonbeeld van de naoorlogse kerkelijke ontwikkeling in Nederland en Haarlem, en als kenmerkend toonbeeld van Schalkwijk’, zo oordeelt de gemeente. "Architectuur- en kunsthistorisch is het kerkgebouw van grote waarde door de combinatie van eenvoudige en zakelijke vormentaal met de uitbundige en kleurrijke glaskunst, een hoogtepunt in het oeuvre van architect J.G. de Groot en kunstenaar Egbert Dekkers.’’

Heemschut is erg blij met de aanwijzing. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.