Nieuwsbericht

Succes! Sjanghaipark Utrecht beschermd

In 2016 heeft Heemschut samen met Oud Utrecht de gemeente verzocht het Sjanghaipark in Overvecht een beschermde status te verlenen, omdat dit een goed voorbeeld is van een meer 'natuurlijke' parkaanleg.

Het initiatief werd in 1969 gelanceerd door een groep kunstenaars, die samen met de omwonenden en in overleg met 'ecotect' Louis le Roy een stadspark ontwierp dat een 'natuurlijke' en intieme uitstraling moest hebben, als tegenhanger van de zakelijke bouwstijl van de wijk Overvecht. Samen met de bewoners werd het aangelegd en verder onderhouden, tot vandaag aan toe. De functie van het park ontwikkelde zich steeds met hun behoefte, en dat geldt ook voor het groen. Het vormt bovendien een welkome buffer tegen de randweg om Utrecht-Noord.

De gemeente is bezig met het inventariseren en waarderen van het groen in de nieuwbouwwijken, waarbij ook de periode na 1965 wordt meegenomen. Ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van het park (met enig uitstel vanwege corona) werd door de locoburgemeester een plaquette onthuld waarin het bijzondere karakter van het park wordt onderstreept. Heemschut en Oud Utrecht beschouwen dit als een officieuze erkenning.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.