Nieuwsbericht

’t Sluisje van Molkwar

Bij het Friese dorp Molkwar ligt in de dijk langs het IJsselmeer een nog vrijwel complete sluis (zijl), dichtgestort in 1958, met de sluiswachterswoning ernaast; een fraaie hardstenen trap in de dijk en een oude strekdam met palen herinnert nog aan het vroegere vissershaventje aan de Zuiderzee. Heemschut zet zich in om deze sluis voor de toekomst te bewaren.

Het sluisje en de palendam kennen, net als vrijwel alle dijkgebonden erfgoed geen cultuurhistorische bescherming en is ondergeschikt aan de belangen van de primaire waterkering langs het IJsselmeer, met als gevolg dat het langzaam aan verloren gaat door de tands des tijds.

Heemschut wil een van de laatste herinneringen aan de Zuiderzee levend houden en zet zich in om’t Sluisje bij Molkwar e.o. en landschappelijke –cultuurhistorische waarden langs de dijk mee te laten liften in het project “Koppelkansen Friese IJsselmeerkust” , (voortvloeiend uit de Deltabeslissing IJsselmeergebied)

Heemschut blijft samen met de stichting Ald Molkwar de ontwikkelingen volgen. In juni 2018 spreekt Heemschut in op een inloopavond te Workum over de mogelijke projecten Koppelkansen Friese IJsselmeerkust.  Beslissing door de Stuurgroep Streekagenda SW Fryslân over de projecten wordt in september 2018 verwacht.

In afwachting van dit besluit is het sluisje toegevoegd aan onze lijst met bedreigd erfgoed. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.