Nieuwsbericht

Technische school Panningen deels behouden

Heemschut Limburg heeft zich na een melding ingezet voor een technische school in Panningen. Met ambtenaren en projectleider van de gemeente Peel en Maas is overleg gevoerd over de voorgenomen ontwikkelingen rond de school op het Dr. Poelsplein. De school, die nu leeg staat, heeft volgens de commissie een grote cultuurhistorische waarde voor wat betreft bepaalde elementen en uniek in zijn soort.

Dit wordt bevestigd door een onderzoek van Maarten de Graad, die veel onderzoek heeft gedaan naar dit type scholen en voor de school in Panningen een waardenstelling heeft gemaakt.

Wat zijn nu de plannen? Het pand is ingedeeld in onderdelen A, B en C waarbij A en B staan voor de voormalige leslokalen en dienstruimten en C de technische ruimte is waar vroeger de praktijklessen werden gegeven. Met name het dak van de technische ruimte C is bijzonder. De plannen zijn dat de onderdelen A en B behouden blijven en worden verkocht aan een zorginstelling.

Deze heeft het plan om met behoud van de buitenschil er een Woon-zorg complex (WOZOCO) van te maken, dus met behoud van de monumentale exterieur. De technische ruimte zal worden gesloopt door de gemeente. De gemeente heeft pogingen gedaan om van dit deel een bedrijvenplein te maken met kleine units voor bijvoorbeeld starters, maar dit bleek niet levensvatbaar. De conclusie is dat gebouw C dus wordt opgeofferd en plaats zal maken voor woningbouw. Voor wat betreft de nieuwe invulling en herontwikkeling is er intensief contact met de omwonenden.

Heemschut Limburg is van mening dat deze ontwikkeling het meest haalbare is en dat de gemeente omzichtig is omgegaan met het gebouwencomplex. Wel vindt zij het jammer dat de technische ruimte verdwijnt; echter in wat over blijft heeft de gemeente blijk gegeven een goed oog en oor te hebben voor de historie.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.