Nieuwsbericht

Teken ook de petitie tegen de bezuinigingen op ons erfgoed!

Bond Heemschut, Federatie Instandhouding Monumenten en Kunsten '92 tegen voornemen kabinet om van de fiscale aftrek voor onderhoud en restauratie van particuliere Rijksmonumenten te schrappen

Teken ook de petitie!

Federatie Instandhouding Monumenten, Kunsten ’92 en Erfgoedvereniging Bond heemschut zijn een campagne gestart om te protesteren tegen het kabinetsvoornemen om in de begroting 25 miljoen euro voor de instandhouding van monumenten te schrappen. Hieronder vallen niet alleen meer dan 30.000 woonhuizen, maar ook honderden boerderijen, buitenplaatsen, molens landgoederen, tuinen en parken . Meer dan de helft van de 60.000 rijksmonumenten wordt door deze bezuiniging getroffen. De eigenaren van deze panden mogen straks het onderhoud grotendeels zelf gaan betalen. Het bezitten van een Rijksmonument wordt zo een dure aangelegenheid en onbetaalbaar voor vele monumentenbezitters. Dat is een miskenning van de waarde van monumenten voor de gemeenschap en ondergraaft de bereidheid onder eigenaren om rijksmonumenten goed en planmatig te onderhouden. Monumenteneigenaren rekenen op een betrouwbare overheid en het afschaffen van de fiscale aftrek schaadt het vertrouwen. Dat leidt tot uitstel, afstel en waardenverlies van rijksmonumenten. En dus tot hogere kosten in de toekomst!

Fiscale Regeling niet afschaffen!

Met de bezuinigingen wordt een effectieve en doelmatige fiscale regeling weggegooid die zich decennia heeft bewezen. Hier is geen inhoudelijke afweging aan vooraf gegaan. Evenmin zijn de consequenties goed in kaart gebracht. Minister Bussemaker wil wel het stelsel van financiering structureel gaan aanpassen, maar daarvoor is nog twee jaarnodig. Er komt een sobere overgangsregeling, maar daarvoor is maar iets meer dan de helft van het huidige budget voor beschikbaar. Bezuinigen zonder een goed plan voor de toekomst, dat is oude schoenen weggooien voordat de ministernieuwe gekocht heeft.

De gezamenlijke monumentenorganisaties vragen de Tweede Kamer dan ook de huidige regeling in stand te laten. 

De petitie met uw handtekening zal worden aangeboden aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer.

TEKEN OOK!

Petitie Op erfgoed bezuinigen? een monumentale vergissing!

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.