Nieuwsbericht

Toekomst Groninger Cultuurlandschap:

Op 3 maart ondertekende de Erfgoedvereniging Heemschut het Groninger Landschapsconvenant

Op 3 maart ondertekende de Erfgoedvereniging Heemschut het Groninger Landschapsconvenant “Goed voor elkaar” waarin samen met collega-organisaties werd afgesproken dat wij allen verantwoordelijk zijn voor het behouden en waar mogelijk versterken van de landschapswaarden in de provincie.

Overige ondertekenaars waren o.a. de drie Natuurorganisaties, Landschapsbeheer Groningen, LTO-Noord, de Vereniging Groninger Dorpen, BoerenNatuur Groningen, het IVN, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de provincie.

Bescherming, behoud en waar dat nodig is, herstel van landschaps- en erfgoedwaarden zijn niet vanzelfsprekend. De zorg voor landschap en erfgoed is namelijk niet eenduidig geregeld en daarom is vaak niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat doet. Met het convenant krijgt het Groninger cultuurlandschap vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid de prioriteit die het verdient.

Naast verantwoordelijkheden en taken worden er afspraken gemaakt over het delen van kennis, samenwerking, financiering en het betrekken van inwoners bij hun eigen leefomgeving.

Klik hier voor het landschapsconvenant. 

Bijlage


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.