Nieuwsbericht

Toekomst voor historische begraafplaats

De begraafplaats van de familie Eysinga bij Wirdum is in ere herstelt. De historische begraafplaats op het stinsterrein van het vroegere Jousmastate was lange tijd in slechte staat. Heemschut Fryslân zette zich in voor herstel en was afgelopen week aanwezig bij de opening.

Heemschut Fryslân trok in 2020 aan de bel bij de familie Eysinga over de slechte staat van de begraafplaats. De grafstenen waren verzakt en het terrein was ongelijk. Gealarmeerd door de melding werd de hulp ingeroepen van de stichting Staten en Stinzen, de gemeente en andere erfgoedorganisaties.

De begraafplaats gaat niet verder als familie-begraafplaats, zo kondigde jonkheer Tjalling van Eysinga aan, maar als algemene begraafplaats van een nieuwe stichting Jousmastate. Iedereen kan hier nu een laatste rustplaats vinden.

De begraafplaats en het oude stinsterrein Jousmastate zijn inmiddels ook gemeentelijk monument.

 

Foto: Piet van der Meer


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.