Nieuwsbericht

Toren Stephanuskerk wel monument, kerk zelf niet

De toren van de voormalige Rooms-Katholieke Stephanuskerk in Moerdijk wordt wel gemeentelijk monument, maar de kerk zelf niet. Dat heeft het college van B en W van de gemeente Moerdijk besloten nadat Heemschut en het Cuypersgenootschap om bescherming van de toren en de kerk hadden gevraagd.

Volgens de gemeente Moerdijk bezit de toren voldoende kwaliteiten om tot monument te worden aangewezen omdat het een herinneringswaarde aan de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp vormt. Ook is de toren een overblijfsel van de wederopbouwkerk. De gemeente dicht die waarde niet toe aan de kerk zelf. Het gebied van de kerk moet de komende jaren worden ontwikkeld en daarom hecht het college belang aan de toren.

De provinciale commissie Noord-Brabant van Heemschut is blij met de bescherming van de toren en kan zich vinden in de voorgenomen sloop van de kerk daar dit weloverwogen heeft plaatsgevonden na het uitvoeren van een herbestemmingsscan.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.