Nieuwsbericht

Triomfboog bij het hoofdgebouw van zorginstelling Vincent van Gogh Venray behouden

Historisch Platform Venray en Heemschut Limburg blij met voornemen tot behoud van waardevol kunstwerk van kunstenaar Hugo Brouwer.

Het college van B&W van de gemeente Venray heeft de gemeenteraad geschreven dat ze voor behoud van de triomfboog wil gaan. Behoud op de huidige locatie is niet mogelijk maar de boog krijgt een plek in de nieuwe belevingstuin van het vernieuwde complex van Vincent van Gogh in Venray.

Aanvraag subsidie bij provincie

Hoe veel de gemeente Venray exact zal bijdragen is nog niet duidelijk. Venray heeft het project aangemeld voor een provinciale stimuleringsregeling voor het behoud van kleinschalig erfgoed, waarbij maximaal 25% van de gemaakte kosten vergoed kunnen worden. In april wordt duidelijk of het plan hiervoor in aanmerking komt. Intussen moeten de initiatiefnemers snel aan de slag met het binnenhalen van extra financiën, waarna de gemeentelijke bedrage exact zal worden bepaald.

Verplaatsing van kunstwerk

Het is nog niet bekend wanneer het 24 ton zware gevaarte zal worden uitgegraven en verplaatst. Het is de bedoeling dat de boog een centraal element gaat vormen van de door Vincent van Gogh aan te leggen belevingstuin.

 

Heemschut dossier Triomfboog

 

Omroep Venray, d.d. 4 maart 2017


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.