Nieuwsbericht

Uiterste krachtinspanning voor behoud watervliegtuig Catalina

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Nationale Federatie Historische Luchtvaart, de Koninklijke Stichting Defensiemusea en Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht hebben gezamenlijk minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een uiterste krachtinspanning gevraagd het historische watervliegtuig Catalina aan te kopen en veilig te stellen voor Nederland.

Heemschut trok begin augustus al aan de bel over de gedwongen verkoop de Catalina aan een buitenlands museum. Heemschut vindt dat alles op alles gezet moet worden om dit historische belangrijke vliegtuig in Nederland te houden.

Sinds die oproep zijn de Koninklijke Stichting Defensiemusea (o.a. Nationaal Militair Museum) en Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht opgestaan om verantwoordelijkheid te nemen voor het beheer en exploitatie van de Catalina. Daarmee kan het vliegtuig ook in de toekomst in Nederland vliegend worden behouden.

Maar ondanks dat er gesprekken zijn geweest over de aankoop van het vliegtuig is de benodigde 1,5 miljoen euro niet nog gevonden. Op 9 oktober verstrijkt de mogelijkheid om de Catalina voor Nederland te behouden. Het tijdsbestek is te kort gebleken om grote fondsen zoals het Mondriaanfonds aan te spreken, die niet zijn ingericht voor dit soort acute situaties.

Omdat de Catalina is gewaardeerd met de hoogste waardering binnen mobiel erfgoed (de A-status in Het Nationaal Register Mobiel Erfgoed) vragen de betrokken partijen minister Van Engelshoven om in te grijpen. In een tweede brief verzoeken zij de minister voor deze acute situatie toch het Nationaal Aankoopfonds aan te wenden, waarmee ook Rembrandt‘s Marten en Oopjen zijn aangekocht voor Nederland.

“De marine zette tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië bijna tachtig Catalina's in. Dit type vliegtuig hoort wat ons betreft onmiskenbaar tot ons Nederlands erfgoed. Het vliegtuig vertolkt het verhaal van de oorlog in Indië en door deelname aan bijvoorbeeld de Indië-herdenking is dit vliegtuig voor velen de tastbare schakel tussen heden en verleden”, aldus Christian Pfeiffer van Heemschut.

Brief minister over toekomst Catalina


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.