Nieuwsbericht

Uitspraak beroep Koetshuis Heerenveen: toch (nog) geen monument

De gemeente Heerenveen heeft op 28 november 2016 het besluit genomen om het voormalige koetshuis aan de Brouwerslaan 51 te Heerenveen aan te wijzen als gemeentelijk monument. De rechtbank heeft beoordeeld dat het besluit van november 2016 destijds niet op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt en daarmee dus niet in werking is getreden. Het koetshuis is daarmee toch (nog) geen monument.

De rechtbank heeft daarom op 29 juni 2020 besloten de beroepen gegrond te verklaren en de bestreden besluiten te vernietigen. De rechtbank draagt de gemeente op om binnen zes weken na de dag van verzending van deze uitspraak nieuwe besluiten te nemen op het bezwaar met inachtneming van deze uitspraak.

Erfgoedorganisaties tekenden in februari 2019 gezamenlijk bezwaar aantegen het besluit van de gemeente Heerenveen om de geplande gemeentelijke monumentenstatus op verzoek van de eigenaar niet te verlenen. Daarmee zou de weg voor sloop vrijkomen. Dat bezwaar werd gehonoreerd en de gemeente liet de monumentenstatus in stand. 

De villa Woudoord en het koetshuis zijn in 1908 echter als een geheel ontworpen door de beroemde architect K.P.C. De Bazel. Het vertegenwoordigt veel cultuurhistorische waarde, zeker in samenhang met de rest van de bebouwing van Woudoord. 

Volgens de eigenaar verkeert het koetshuis echter in slechte staat en moet het daarom worden afgebroken. De erfgoedorganisaties bestrijden dat echter: de technische staat is prima, er is alleen sprake van ernstig achterstallig onderhoud door de eigenaar.

Het traject van bezwaarmaken heeft maanden geduurd. Dat kwam omdat bleek dat het koetshuis in 2016 al tot gemeentelijk monument was verklaard. Een beslissing waar de gemeente Heerenveen op terug probeerde te komen. 

Tegen het besluit van de gemeente om de monumentenstatus toch te behouden, tekende de eigenaar beroep bij de rechtbank aan. En die heeft de zaak dus nu weer terugverwezen naar de gemeente. Daarmee is het koetshuis voor nu (nog) geen monument. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.