Nieuwsbericht

Uniek kunstwerk in Santpoort-Zuid blijft voor de toekomst behouden

Dankzij de inzet van velen blijft een groot kunstwerk aan de Bloemendaalsestraatweg in Santpoort- Zuid voor de toekomst behouden. Het kunstwerk is onderdeel van het bouwblok van de vroegere Dekamarkt. De bebouwing wordt in de komende weken gesloopt. Bij de sloop zal het kunstwerk zorgvuldig worden gedemonteerd.

Het ruim twintig meter lange kunstwerk is midden jaren zestig gemaakt ter verlevendiging van de winkelplint van de supermarkt in Santpoort-Zuid. Het is gemaakt door de befaamde monumentale kunstenaar René Albert Karrèr (1927-2013). Karrèr heeft voor Santpoort-Zuid een werk gerealiseerd met een vriendelijke, toegankelijke uitstraling. Het kunstwerk is samengesteld uit verschillende soorten natuursteen waarvan de onderdelen in reliëf verschillen. Daardoor ontstaat er een levendig lijnenspel. Die levendigheid wordt versterkt door de robuuste onvoorspelbare vormen waaruit het werk is samengesteld. Het is een werk met ‘grootse gebaren’ dat met recht monumentaal genoemd mag worden en van verre al zijn werking op de beschouwer heeft. Dit wandreliëf van Karrèr is een zeer geslaagd voorbeeld van naoorlogse monumentale kunst. Het werk heeft vanwege de zeldzaamheidswaarde grote betekenis in het algemeen en een grote kunst- en cultuurhistorische waarde voor de gemeente Velsen in het bijzonder

Met de sloop van de oude behuizing van de Dekamarkt dreigde het werk verloren te gaan. Dankzij de inzet en ondersteuning van de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) van de landelijke erfgoedvereniging Bond Heemschut, de betrokken projectontwikkelaar Dreef Beheer, Foekens Sloopcombinatie, de gemeente Velsen, de ChristenUnie en het CDA in de gemeenteraad van Velsen, de erven van de kunstenaar en een betrokkene vanuit de wijk kan dit kunstwerk worden gered. Tijdens de sloop wordt het in delen afgenomen.

Een nieuwe bestemming voor het kunstwerk is nog niet gevonden. De WMK ontvangt graag op korte termijn reacties van belangstellenden in de gemeente Velsen die een goede plek of bestemming voor dit werk weten. Het kan bijvoorbeeld opgenomen worden in of herplaatst worden tegen de plint van een woningbouwcomplex of bedrijfsgebouw, binnen in een openbaar gebouw geplaatst worden of gebruikt worden als (afscheidings)wand in de openbare ruimte. Voor ideeën inzake herplaatsing van dit kunstwerk kunt u contact opnemen met Norman Vervat, vervat2000@yahoo.com of 06-1981 6319.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.