Nieuwsbericht

Vacature: commissie Zuid-Holland zoekt leden (vrijwillig)

Wil jij je inzetten voor behoud van erfgoed in Zuid-Holland? De commissie Zuid-Holland van Heemschut zoekt vrijwilligers die zich willen inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed, monumentale gebouwen, dorps- en stadsgezichten en landschappen.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut is de grootste en één van de oudste verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. Sinds 1911 zetten vrijwilligers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland. Heemschut is actief door een twaalftal provinciale commissies waarvan de commissie Zuid-Holland er één van is.

Commissie Zuid-Holland Met meer dan 3,5 miljoen inwoners, de grote steden Rotterdam en Den Haag, het Groene Hart, de Duin- en Bollenstreek en de Zuid-Hollandse eilanden, is de provincie Zuid-Holland de meest drukke en uitdagende op het gebied van behoud van erfgoed. Als commissielid ben je actief betrokken bij het behoud van erfgoed in de provincie.

Wat ga je doen?
Je volgt de besluitvorming in de gemeenten en ontvangt vanuit ons secretariaat ook meldingen van initiatiefnemers, historische verenigingen en actiegroepen. Erfgoed gaat niet alleen over monumentale gebouwen, maar de context, afleesbaarheid van de historie en inbedding in het cultuurlandschap. Afhankelijk van je eigen achtergrond en interesse (architectuur, stedenbouw, planologie) volg je de ontwikkelingen in een regio en breng je onderwerpen in de vergadering aan. Je gaat in gesprek en schrijft ook e-mails en brieven om aandacht te vragen voor erfgoed dat bedreigd wordt.

Erfgoedbeschermer
Het werk van erfgoedbeschermer biedt interessante inzichten en contacten in het werkveld en de mogelijkheid voor maatschappelijke betrokkenheid bij stad, dorp, platteland en leefomgeving. Heemschut biedt daarnaast aan alle actieve leden verschillende mogelijkheden tot scholing en cursussen en een onkostenvergoeding. Als tijdsbeslag moet gerekend worden op een aantal uren per week. Het meeste werk gebeurt thuis telefonisch, per mail en bij overleg in het werkveld. Maandelijks komt de commissie Zuid-Holland bij elkaar om te overleggen over de lopende zaken.

Reacties
Heb je affiniteit met cultuurhistorie en monumentenzorg en heb je interesse om als commissielid aan de slag te gaan? We maken graag met je kennis! Deel je CV en je ontvangt een uitnodiging voor een kop koffie. Reacties met CV graag richten aan de secretaris van de commissie Zuid-Holland, Nathalie Pilk, zuid-holland@heemschut.nl

Foto: Bart Ros/ Pexels

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.