Nieuwsbericht

Vacature: Leden voor de commissie Zuid-Holland

Heemschut's commissie Zuid-Holland is op zoek naar nieuwe leden (onbezoldigd). Heemschut is de grootste en oudste erfgoedvereniging van Nederland en een publieke belangenbehartiger van erfgoed en monumenten. Het vrijwilligerswerk bij Heemschut is georganiseerd in commissies.

Indien nodig zet de commissie zich in om bedreigd erfgoed te beschermen met acties in de vorm van zienswijzen, bezwaarschriften, persberichten of gesprekken met betrokken partijen. Daarnaast organiseert de commissie evenementen en rondleidingen om actuele onderwerpen op de kaart te zetten en het publiek te informeren en te enthousiasmeren. De commissie komt met regelmaat in de provincie Zuid-Holland bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken. Vanwege de coronamaatregelen zijn de bijeenkomsten op dit moment digitaal.  

Erfgoedvereniging Heemschut is voor de Commissie Zuid-Holland op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor het behoud en bescherming van monumenten en de ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland. De commissie heeft vooral behoefte aan iemand die zich op wat meer secretarieel werk kan richten, zoals het agenderen en notuleren. Een spin in het web die de commissie ondersteunt. Het werk is onbezoldigd. 

Wij zoeken
De Commissie Zuid-Holland zoekt personen met affiniteit met de provincie, met haar monumenten, cultuurhistorie en haar ruimtelijke ontwikkeling en die versterking kunnen bieden op het gebied van erfgoed, architectuurhistorie, ruimtelijke ordening, beleid of juridische zaken. Ervaring binnen het werkzame leven met een van deze vakgebieden wordt als een pré gezien.

Het vrijwilligerswerk bij Heemschut is in de eerste plaats een kans om zich in te zetten voormonumenten en het erfgoed van de provincie. Het werk van erfgoedbeschermer biedt interessante inzichten en contacten in het werkveld en de mogelijkheid voor maatschappelijke betrokkenheid voor de stad en de leefomgeving. Heemschut biedt daarnaast aan alle actieve leden verschillende mogelijkheden tot scholing en cursussen en een vergoeding voor het reizen.

Reageren
Interesse? Stuur een CV met een korte motivatie naar Chris van Oordt, voorzitter van de commissie Zuid-Holland op zuid-holland@heemschut.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een kennismakingsgesprek.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.