Nieuwsbericht

Vacature: lid commissie Noord-Brabant (vrijwillig)

De commissie Noord-Brabant van Heemschut zoekt een nieuw lid voor de commissie. De functie is vrijwillig.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut is de grootste en één van de oudste verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. Sinds 1911 zetten vrijwilligers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland. De werkzaamheden vinden plaats in een twaalftal provinciale commissies waarvan de commissie Noord-Brabant er één van is.

Commissie Noord-Brabant
Indien erfgoed wordt bedreigd probeert de commissie Noord-Brabant dit erfgoed te beschermen door in gesprek te gaan met initiatiefnemers, projectontwikkelaars, eigenaren en overheden om te komen tot oplossingen die leiden tot het behoud van het erfgoed. Mocht overleg niet baten dan start de commissie bestuursrechtelijke procedures om toch tot het gewenste resultaat te komen.

Vacature
De commissie Noord-Brabant zoekt vrijwilligers die zich willen inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed, monumentale gebouwen, dorps- en stadsgezichten en landschappen.

Affiniteit met cultuurhistorie en monumentenzorg is vanzelfsprekend, een opleiding of werkervaring op dat gebied strekt tot aanbeveling.

Het vrijwilligerswerk bij Heemschut is op de eerste plaats een kans om zich in te zetten voor cultureel erfgoed en monumenten in de provincie. Het werk van erfgoedbeschermer biedt interessante inzichten en contacten in het werkveld en de mogelijkheid voor maatschappelijke betrokkenheid bij stad, dorp, platteland en leefomgeving. Heemschut biedt daarnaast aan alle actieve leden verschillende mogelijkheden tot scholing en cursussen en een onkostenvergoeding. Als tijdbeslag moet gerekend worden op een aantal uren per week. Het meeste werk gebeurt thuis telefonisch, per mail en bij overleg in het werkveld. Zes maal per jaar komt de commissie Noord-Brabant bij elkaar om te overleggen over de lopende zaken.

Reacties graag richten aan de secretaris van de commissie Noord-Brabant de heer Ad Spanjers, noord-brabant@heemschut.nl


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.