Nieuwsbericht

Vacature: Lid commissie Noord-Holland Heemschut (vrijwillig)

Heemschut's commissie Noord-Holland zoekt een of meerdere nieuwe leden voor de commissie. Specifiek wordt versterking gezocht voor het werkgebied Noord-Holland Noord en West-Friesland.

Organisatie: Heemschut
Functie: Commissielid, vrijwillig
Werktijd: Tussen 1 en 4 uur per week
Werktijden: Vrij in te delen
Regio: Noord-Holland, bij voorkeur in het noorden of West-Friesland.
Onkosten: worden vergoed
Meer informatie: Elsa Gorter, secretaris. Noord-holland@heemschut.nl / 0226 – 41 14 43 of 0622460941
Reageren : bel of stuur een CV met een korte motivatie naar Elsa Gorter , secretaris van de commissie NH op noord-holland@heemschut.nl.

Heemschut is de grootste en oudste erfgoedvereniging van Nederland en een publieke belangenbehartiger van erfgoed en monumenten. Het vrijwilligerswerk bij Heemschut is georganiseerd in commissies.

Indien nodig zet de commissie zich in bedreigd erfgoed te beschermen met acties in de vorm van zienswijzen, bezwaarschriften, persberichten of gesprekken met betrokken partijen. Daarnaast m organiseert de commissie evenementen en rondleidingen om actuele onderwerpen op de kaart te zetten en het publiek te informeren en te enthousiasmeren. De commissie komt met regelmaat in de provincie Noord-Holland bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken.

Erfgoedvereniging Heemschut is voor de Commissie Noord-Holland op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor het behoud en bescherming van monumenten en de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland en dan met name in het noorden van de provincie en West-Friesland.

De Commissie Noord Holland zoekt mensen met affiniteit met de provincie, met haar monumenten, cultuurhistorie en haar ruimtelijke ontwikkeling en die versterking kunnen bieden op het gebied van erfgoed, architectuurhistorie, ruimtelijke ordening, beleid, de communicatie daaromheen of juridische zaken.

Het vrijwilligerswerk bij Heemschut is in de eerste plaats een kans om zich in te zetten voor monumenten en het erfgoed van de provincie. Het werk van erfgoedbeschermer biedt interessante inzichten en contacten in het werkveld en de mogelijkheid voor maatschappelijke betrokkenheid voor de stad en de leefomgeving. Heemschut biedt daarnaast aan alle actieve leden verschillende mogelijkheden tot scholing en cursussen en een vergoeding voor het reizen.

Interesse?
Bel of stuur een CV met een korte motivatie naar Elsa Gorter , secretaris van de commissie Noord-Holland naar noord-holland@heemschut.nl / 0226 – 41 14 43 of 06-22460941. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor een kennismakingsgesprek.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.