Nieuwsbericht

Vacature: Lid Werkgroep Sociale Woningbouw Heemschut (vrijwillig)

Heemschut’s Werkgroep Sociale Woningbouw zoekt twee nieuwe leden voor de werkgroep. Specifiek wordt versterking gezocht voor de regio’s Noord-Oost en Zuid Nederland.

Organisatie: Heemschut
Functie: Werkgroeplid, vrijwillig
Werktijd: tussen de 1 en 4 uur per week
Werktijden: vrij in te delen
Onkosten: worden vergoed

Meer informatie: Monique de Loos, secretaris, wsw@heemschut.nl/06-22789132 of Kees Kwadijk, voorzitter 06-51352072

Reageren: bel of een stuur een CV met een korte motivatie naar Monique de Loos, secretaris Werkgroep Sociale Woningbouw op wsw@heemschut.nl

De Werkgroep Sociale Woningbouw richt zich op het behoud en eerherstel van sociale woningbouw die op veel plaatsen met sloop wordt bedreigd. De Werkgroep doet dat in samenwerking met de Provinciale commissies van de bond Heemschut, de grootste en oudste erfgoedvereniging van Nederland en een publieke belangenbehartiger van erfgoed en monumenten.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.