Nieuwsbericht

Vacature: secretaris commissie Zuid-Holland (vrijwillig)

Heemschut is de grootste en oudste erfgoedvereniging van Nederland en een publieke belangenbehartiger van erfgoed en monumenten. De commissie Zuid-Holland is op zoek naar een secretaris (vrijwillig).

De commissie Zuid-Holland is op zoek naar een secretaris (vrijwillig) die zich wil inzetten voor het behoud en de bescherming van monumenten in Zuid-Holland. Zij zoeken iemand met affiniteit voor erfgoed, monumenten, cultuurhistorie, ruimtelijke ontwikkeling en die versterking kan bieden op het gebied van erfgoed, architectuurhistorie, ruimtelijke ordening, beleid of juridische zaken.

De commissie zet zich in om bedreigd erfgoed te beschermen met acties in de vorm van zienswijzen, bezwaarschriften, persberichten of gesprekken met betrokken partijen. Daarnaast organiseert de commissie evenementen en rondleidingen om actuele onderwerpen op de kaart te zetten en het publiek te informeren en te enthousiasmeren. De commissie komt maandelijks bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken.

Het vrijwilligerswerk bij Heemschut is in de eerste plaats een kans om zich in te zetten voor monumenten en het erfgoed van de Nederland. Het werk van erfgoedbeschermer biedt interessante inzichten en contacten in het werkveld en de mogelijkheid voor maatschappelijke betrokkenheid voor Nederland en haar leefomgeving. Heemschut biedt daarnaast aan alle actieve leden verschillende mogelijkheden tot scholing en cursussen.

Neem voor meer informatie contact op met Christiaan van Oordt (vopczh@gmail.com)

Organisatie: Heemschut
Functie: Secretaris commissie Zuid-Holland
Omvang: Circa 8 uur per maand
Werktijden: Vrij in te delen


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.