Nieuwsbericht

Vacature vrijwilligers commissie Gelderland

De Commissie Gelderland is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten voor het behoud en bescherming van monumenten en de ruimtelijke kwaliteit in hun omgeving.

Vanwege de grootte en de diversiteit van de provincie is de PC Gelderland bezig om regionale teams op te zetten, teneinde slagvaardig te kunnen opereren.

Zo worden er Regioteams gevormd op de Veluwe, in de Achterhoek en in het Rivierengebied en in de steden Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Deze teams houden de vinger aan de pols in hun werkgebied en voeren daar indien nodig acties.

Elk team bestaat uit een coördinator en meerdere teamleden. De teams kunnen zich laten bijstaan door specialisten op diverse terreinen.

De Regiocoördinatoren vormen tesamen met de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en een pr-specialist de Provinciale Commissie Gelderland.

Heemschut Gelderland mengt zich actief in het debat over ruimtelijke ontwikkelingen en het monumentenbeleid van de gemeenten. Actuele thema’s zijn ondermeer: bescherming, sloop, herbestemming, herbouw/ reconstructie, wederopbouwarchitectuur, windmolens en zonnepanelen, ontwikkelingen op het platteland (o.a. megastallen).

Indien nodig zet zij zich in om erfgoed te beschermen met acties in de vorm van gesprekken met betrokken partijen, officiële zienswijzen en bezwaar-schriften en/of persberichten.

Daarnaast kunnen evenementen worden georganiseerd om actuele onderwerpen op de kaart te zetten en het publiek te informeren en te enthousiasmeren.

Wij zoeken voor diverse functies en (werk)gebieden personen met een affiniteit tot de cultuurhistorie van hun (woon)omgeving. Deskundigheid of ervaring is geen vereiste, maar is uiteraard welkom.

Mensen die interesse hebben en/of meer informatie wensen kunnen dit laten weten aan de wnd voorzitter Harro Frieling: de.witte.raaf@icloud.com | tel. 055 3557247.

Heemschut biedt interessante inzichten in het werkveld en de mogelijkheid voor maatschappelijke betrokkenheid met uw leefomgeving. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.