Nieuwsbericht

Van Ravesteyn in Hardinxveld behouden voor de toekomst

Gemeente Hardinxveld-Giessendam wijst het voormalig verenigingsgebouw van Scheepswerf De Merwede aan als gemeentelijk monument. En dat is goed nieuws, want het gebouw – dat in 1953 ter ere van het 50-jarig jubileum van de werf werd geschonken aan het dorp – stond lokaal bekend als een late Van Ravesteyn.

Eind 2022 sloot Heemschut Zuid-Holland zich daarom op verzoek van de lokale historische verenigingen aan bij de monumentenaanvraag van het Cuypersgenootschap voor het pand. Het verenigingsgebouw met een later aangebouwd restaurantdeel was opgekocht door een projectontwikkelaar die voornemens was het pand op termijn te slopen.

Door het nu aan te wijzen als monument kan sloop van het hoofdgebouw worden voorkomen. Het niet beschermde restaurantdeel mag wel gesloopt worden en er is op het perceel veel ruimte voor een gewenste herontwikkeling. De eigenaar kan nog in beroep gaan tegen het besluit van de gemeente, maar Heemschut Zuid-Holland hoopt dat dit besluit voldoende is om de zaak af te ronden. 

Oordeel van de erfgoedcommissie

De onafhankelijke erfgoedcommissie Dorp Stad en Land schrijft in haar advies aan de gemeente dat het gebouw aan de Troelstrastraat 5 zonder twijfel een plaats verdient op de gemeentelijke monumentenlijst:

Het object is cultuurhistorisch van groot belang in de ontstaansgeschiedenis van het dorp, architectuurhistorisch van groot belang als voorbeeld van het late werk van de belangrijke architect Sybold van Ravesteyn en neemt daarmee een belangrijke plaats in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Daarnaast is het object zeer zeldzaam binnen de gemeente en zelfs nationaal zeldzaam doordat er zo weinig gebouwen van Van Ravesteyn bewaard zijn gebleven. De gaafheid of herkenbaarheid is nog hoog ondanks verschillende aanpassingen.

Over Verenigingsgebouw Werf Merwede Stichting

Het gebouw Werf Merwede Stichting werd gebouwd in 1953 naar ontwerp van Sybold van Ravesteyn, die vooral bekend stond om zijn vele ontwerpen voor de Nederlandse Spoorwegen en de rijkversierde Dordtse schouwburg. Het pand aan de Troelstrastraat is een laat werk uit zijn oeuvre en is soberder in stijl, maar de ruimtewerking binnen is indrukwekkend. Kenmerkend is de integratie van beeldhouwwerk boven de entree. In dit geval een zeilschip (maker onbekend) dat uiteraard verwijst naar de Werf Merwede. Ter ere van het 50-jarig bestaan van de scheepswerf schonk de directie het verenigingsgebouw aan het personeel en aan de inwoners van Hardinxveld.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.