Nieuwsbericht

Van Vollenhoven: Coronatijdperk heeft ons geleerd kritisch naar ons land te kijken

Het coronatijdperk heeft ons allemaal geleerd kritisch naar ons land te kijken. Daarvan hebben we geleerd dat we zorgvuldig met de schoonheid van ons land moeten omgaan. Dat stelde prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij de opening van de Open Monumentendag, vorige week in Weert.

Van Vollenhoven, een van Heemschut's Ton-Kootpenninghouders, pleit ervoor om onze omgeving beter te beschermen om deze schoonheid te behouden. In zijn openingsspeech stelde Van Vollenhoven:

"In de tijd waarin we leven is er sprake van een grote druk op de ruimte in ons land. Denk aan de miljoen huizen die gebouwd moeten worden. De druk is aanleiding om niet meer te beschermen (red: nieuwe monumenten aanwijzen), want alle vormen van bescherming bieden in de praktijk extra vormen van belemmeringen en daar heft men geen zin in."

Daar mogen we best vragen over stellen, zo stelde Van Vollenhoven. Die vragen kunnen dan weer aan de juiste instanties worden gesteld. "Deze waakhondfucntie is ook van toepassing op de beschermde stads- en dorpsgezichten. En ook geldt dat voor het unieke landschap en het cultuurhistorische waarde daarvan. Vroeger kon de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die beschermde stads- en dorpsgezichten aanwijzen namens de minister, maar dat is in 2009 gewijzjgd. "

Van Vollenhoven: "Die bevoegdheid is overgedragen aan de gemeenten. En als je nu weet dat de gemeenten niet zitten te wachten op extra belemmeringen, dan heb je wel het een beetje gevoel hoe het gesteld is met die aanwijzingen. Die zorgen heb ik ook over de unieke landschappen."

"De coronacrisis heeft mij geleerd, en u ook, om kritisch naar ons land te kijken en daar ook hebben we ook uit geleerd dat we heel zorgvuldig met ons land moeten om gaan. Ik ben een groot voorstander om onze unieke plekken beter te gaan beschermen.
Dat geldt voor gebouwen, maar ook voor onze beschermde gezichten en de landschappen."

Heemschut ondersteunt de oproep van prof. mr. Pieter van Vollenhoven van harte. 

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Foto: Koninklijk Huis

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.